ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 17.45 -19.30 น.
The Voice Thailand - กิ๊ฟ อัญชิษฐา - คิดถึง - 15 Sep 2013