ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 17.45 -19.30 น.
The Voice Thailand - ปาล์ม VS แพ็ค - โปรดเถิดดวงใจ - 10 Nov 2013
cr. TheVoiceThailand