ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 17.45 -19.30 น.
The Voice Thailand - Battle Round - 20 Oct 2013 - Part 5
cr. TheVoiceThailand