ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 17.45 -19.30 น.
The Voice Thailand - Blind Audition - 22 Sep 2013 - Part 1
cr. TheVoiceThailand