ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 17.45 -19.30 น.
The Voice Thailand - Blind Audiotion - 8 Sep 2013 - Part 2
cr. TheVoiceThailand