แสตมป์ - อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

แสตมป์ - อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข (ชื่อเล่น : แสตมป์)
เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2525
จบมัธยมจากโรงเรียนบางกะปิ และ ปริญญาตรี
จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนใจงานเพลง
และเริ่มจากการสร้างสรรค์ผลงานเพลงมากมาย
นอกจากเป็นนักร้องแล้ว
แสตมป์ยังเป็นนักแต่งเพลงมือทองอีกด้วย