เจนนิเฟอร์ คิ้ม

เจนนิเฟอร์ คิ้ม
เจนนิเฟอร์ คิ้ม หรือ พรพรรณ ชุนหชัย (ชื่อเล่น ไก่)
เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2510
จบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นนักร้องชาวไทย นอกจากนี้ยังเป็นนักเขียน
นักอ่านโฆษณา และกรรมการตัดสินการร้องเพลง

Load More
load more